Skip to main content

Verantwoording

Informatie volgens §5 TMG

Young Innovations Europe GmbH
Mittermaierstraße 31
D-69115 Heidelberg
Duitsland

Bedrijfsregistratienummer: HRB 423650
Registergerecht: Amtsgericht Freiburg

Vertegenwoordigd door:
Frank Whyte, Directeur

Contact

Phone: +49 (0) 6221 43 45 442
Fax: +49 (0) 6221 45 39 526
E-Mail: info@ydnt.eu

Verkoopbelasting-ID

Identificatienummer voor de omzetbelasting overeenkomstig § 27 a Wet op de belasting over de toegevoegde waarde: DE 321274694

Redaktionell verantwortlich

Frank Whyte

EU-geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) ter beschikking: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Ons e-mailadres vindt u bovenaan in het impressum.

Geschillenbeslechting ­voor ­consumenten/universeel ­geschillenorgaan­

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures van een geschillenorgaan voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als serviceprovider zijn wij in overeenstemming met § 7 lid 1 TMG (Telemediengesetz – Duitse telecommunicatiewet) voor de eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk. Overeenkomstig §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als serviceprovider echter niet verplicht om overgemaakte of opgeslagen externe gegevens te controleren of omstandigheden te onderzoeken die op onwettige activiteiten duiden.

Onverminderd de verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van gegevens krachtens de algemene wetgeving. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het ogenblik waarop wij kennis krijgen van een concrete rechtsinbreuk. Zodra wij kennis krijgen van desbetreffende rechtsinbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod omvat links naar externe websites van derden. Op de inhoud van die websites hebben wij geen invloed. Bijgevolg kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen verantwoordelijkheid opnemen. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de respectieve aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s zijn op het moment van de koppeling op mogelijke wettelijke inbreuken gecontroleerd. Op dat ogenblik is geen inhoud vastgesteld die in strijd is met de wet.

Permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s kan echter zonder concrete aanwijzingen van een inbreuk niet verwacht worden. Zodra wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de sitebeheerder opgestelde inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Reproductie, bewerking, verspreiding en iedere vorm van gebruik die buiten de grenzen van het auteursrecht vallen, vereisen de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of opsteller. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik. Indien de inhoud op deze pagina niet door de exploitant werd opgesteld, gelden de auteursrechten van derden. Vooral inhoud van derden wordt als dusdanig geïdentificeerd. Indien u toch een inbreuk op het auteursrecht zou vaststellen, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.